המתאבל על ירושלים זוכה כבר כעת לראות בבנינה

הרב משה יעקב קליין
המתאבל על ירושלים זוכה כבר כעת לראות בבנינה | תשפ"א
Share this