השליחות היחודית שיש לכל אחד ואחד בבריאה לפי הכוחות שהוא קיבל ע''י השתמשות בעוצמה האדירה שיש בכח האהבה

הרב אברהם זהבי
השליחות היחודית שיש לכל אחד ואחד בבריאה לפי הכוחות שהוא קיבל ע''י השתמשות בעוצמה האדירה שיש בכח האהבה | תשע"ט
Share this