השורש לאהבת ה' הוא התבוננות, עלינו להבין את המסר של ה' שמדבר איתנו בימים אלו

הרב אורי בלוי
השורש לאהבת ה' הוא התבוננות, עלינו להבין את המסר של ה' שמדבר איתנו בימים אלו | תש"פ
Share this