השגחה פרטית, המתאמץ קצת ה' מזכהו בהרבה, לדון לכף זכות, כל העושה לעצמו עושה

הרב אברהם ברוידא
השגחה פרטית, המתאמץ קצת ה' מזכהו בהרבה, לדון לכף זכות, כל העושה לעצמו עושה | תש"פ
Share this