השגחה פרטית, הבא להיטהר מסייעין אותו וביותר למי שמקדים להיטהר

הרב אברהם ברוידא
השגחה פרטית, הבא להיטהר מסייעין אותו וביותר למי שמקדים להיטהר | תש"פ
Share this