הריגת אנשים חפים מפשע במלחמה

הרב אשר וייס
הריגת אנשים חפים מפשע במלחמה | תשע"ד
Share this