הערות על מנהג בתי הדין בנתינת גט אחד ב' פעמים (אבן העזר סימן קכ"ט)

הרב מיכאל בלייכר
הערות על מנהג בתי הדין בנתינת גט אחד ב' פעמים (אבן העזר סימן קכ"ט) | תש"פ
Share this