הקרנה על סדר המערכה וסדר הטבת והדלקת הנרות בבית המקדש

הרב שמעון ארנטרוי
הקרנה על סדר המערכה וסדר הטבת והדלקת הנרות בבית המקדש | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this