הקורונה והשופר, 'בכסה ליום חגינו', ערב ראש השנה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
הקורונה והשופר, 'בכסה ליום חגינו', ערב ראש השנה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this