הקדמה לחובת הלבבות, מהי נקודת האמת שהקב"ה מכוון אותנו אליה בהנהגתו אותנו בעולם

הרב ישראל ארנון
הקדמה לחובת הלבבות, מהי נקודת האמת שהקב"ה מכוון אותנו אליה בהנהגתו אותנו בעולם | תש"פ
Share this