הצורך הנדרש במלאכות המקלקלים, בשביל מלאכה הצריכה לגופה