הפרשת תרומות ומעשרות ללא כונת אכילה,טו בשבט

הרב שלמה גוטפריד
הפרשת תרומות ומעשרות ללא כונת אכילה,טו בשבט | תשס"ט
Share this