הפרשת תרומות ומעשרות ללא הבנת נוסח ההפרשה

הרב שאול רייכנברג
הפרשת תרומות ומעשרות ללא הבנת נוסח ההפרשה | תשע"ח
Share this