העצה הנכונה לחיות כל עם ישראל בשלום וכיצד נזכה לראות מעלת חברינו ולא חסרונם

הרב משה יעקב קליין
העצה הנכונה לחיות כל עם ישראל בשלום וכיצד נזכה לראות מעלת חברינו ולא חסרונם | תשע"ט
Share this