העניין שקברו של משה יהיה עומד כנגד הע''ז של פעור מסמלת את המלחמה הנצחית בין הגוף לנשמה ובמהותו של החיבור בין שמחת תורה לשמיני עצרת

הרב משה יעקב קליין
העניין שקברו של משה יהיה עומד כנגד הע''ז של פעור מסמלת את המלחמה הנצחית בין הגוף לנשמה ובמהותו של החיבור בין שמחת תורה לשמיני עצרת | תשפ"א
Share this