העזרה העצומה שישנה בעשרת ימי תשובה למי שרוצה להתעלות ולהתרומם מהחיים הגשמיים והרדודים והכנה ליום הכיפורים

הרב משה יעקב קליין
העזרה העצומה שישנה בעשרת ימי תשובה למי שרוצה להתעלות ולהתרומם מהחיים הגשמיים והרדודים והכנה ליום הכיפורים | תש"פ
Share this