העולם הזה דומה לרחם שמהווה הכנה לחייו האמיתיים והנצחיים של האדם ועל האדם לנצל את ההזדמנויות שניתנות לו לקנות לו נצחיות בעולם הבא

הרב ישראל מאיר שושן
העולם הזה דומה לרחם שמהווה הכנה לחייו האמיתיים והנצחיים של האדם ועל האדם לנצל את ההזדמנויות שניתנות לו לקנות לו נצחיות בעולם הבא | תש"פ
Share this