העבודה הרוחנית בחודש אדר, "אוסרי לגפן עירו ולשורקה בני אתונו..."

הרב יוסף רפפורט
העבודה הרוחנית בחודש אדר, "אוסרי לגפן עירו ולשורקה בני אתונו..." | תשע"ה
Share this