הסתירה שיש באכילת מצה ובעניין הבאת חמץ בקרבן תודה, ומה צריך לעשות בזמן הבידוד בעקבות הקורונה

הרב משה יעקב קליין
הסתירה שיש באכילת מצה ובעניין הבאת חמץ בקרבן תודה, ומה צריך לעשות בזמן הבידוד בעקבות הקורונה | תש"פ
Share this