הספד על מרן רבנו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, "כולל טהרות"-ביהמ"ד "אוהל תמר"

הרב משה הילל הירש
הספד על מרן רבנו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, "כולל טהרות"-ביהמ"ד "אוהל תמר" | תשע"ח
Share this