הספד על מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל, והרב חיים שאול גריינמן זצ"ל