הספד על הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל, במלאות שנה, ביה"כ "נאות יוסף" ב"ב

הרב ברוך דב פוברסקי
הספד על הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל, במלאות שנה, ביה"כ "נאות יוסף" ב"ב | תשע"ח
Share this