הסיבה לחורבן - חוסר אמונה, מיוחד לתשעה באב

הרב יוסף צ. בן פורת
הסיבה לחורבן - חוסר אמונה, מיוחד לתשעה באב | תשע"ח
Share this