"הנעלבים ואינם עולבים... ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"

הרב ברוך רוזנבלום
"הנעלבים ואינם עולבים... ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" | תשע"ג
Share this