המתקת גזר הדין, ליל הושענא רבה

הרב שלמה לוינשטיין
המתקת גזר הדין, ליל הושענא רבה | תשס"ט
Share this