המתכון לאושר בעולם הזה וצריך לנצל את החיים באמת ולא לחיות באשליות

הרב יצחק גולד
המתכון לאושר בעולם הזה וצריך לנצל את החיים באמת ולא לחיות באשליות | תשע"ט
Share this