המתבוללים במצרים גרמו לשנאת ישראל וכך גם בגרמניה

הרב יוסף צ. בן פורת
המתבוללים במצרים גרמו לשנאת ישראל וכך גם בגרמניה | תשע"ח
Share this