המריצה המלאה והריקה, לשון הרע ומנורה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
המריצה המלאה והריקה, לשון הרע ומנורה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this