'המקדש בנחלת יהודה, או בנחלת בנימין', מתוך ספרו 'ערכה של ישראל'

הרב יהודה לנדי
'המקדש בנחלת יהודה, או בנחלת בנימין', מתוך ספרו 'ערכה של ישראל' | תש"פ
Share this