המעשים שלנו משפיעים על כל הבריאה, ובעניין הראיה של רבי עקיבא על דברים טרגיים

הרב משה יעקב קליין
המעשים שלנו משפיעים על כל הבריאה, ובעניין הראיה של רבי עקיבא על דברים טרגיים | תשפ"א
Share this