המעלות שגזרו חז''ל בנטילת ידיים לטהרות

הרב צבי פלמן
המעלות שגזרו חז''ל בנטילת ידיים לטהרות | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this