הל' שופר וראש השנה

הרב יהודה אריה דינר
הל' שופר וראש השנה | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this