הלכות תשובה לרמב"ם, פרק ב' הלכה ב'

הרב מרדכי רוזנטל
הלכות תשובה לרמב"ם, פרק ב' הלכה ב' | תשע"ב
Share this