הלכות תפילין, סימן לז סעיפים א-ג.

הרב יהודה אריה דינר
הלכות תפילין, סימן לז סעיפים א-ג. | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this