הלכות תפילין, סימן כח' סעיף ה',סימן ל' סעיף א'

הרב יהודה אריה דינר
הלכות תפילין, סימן כח' סעיף ה',סימן ל' סעיף א' | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this