הלכות תפילין, משנת סופרים אות כ' כפופה וכף סופית

הרב יהודה אריה דינר
הלכות תפילין, משנת סופרים אות כ' כפופה וכף סופית | תשע"ו
Share this