הלכות תפילין, משנת סופרים, אות ט'

הרב יהודה אריה דינר
הלכות תפילין, משנת סופרים, אות ט' | תשע"ו
Share this