הלכות תפילין, משנת סופרים, אות ד'

הרב יהודה אריה דינר
הלכות תפילין, משנת סופרים, אות ד' | תשע"ו
Share this