הלכות תפילה, שכח לומר טל ומטר ביום שישי

הרב צבי פרידמן
הלכות תפילה, שכח לומר טל ומטר ביום שישי | תש"ע
Share this