הלכות תפילה, צירוף קטן למנין

הרב אברהם צבי ישראלזון
הלכות תפילה, צירוף קטן למנין | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this