הלכות תענית- סי' תקס"ו ס''ק ג' - תקס"ז סעי ב'

הרב שריאל רוזנברג
הלכות תענית- סי' תקס"ו ס''ק ג' - תקס"ז סעי ב'

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this