הלכות תענית אסתר, סימן תרפו סעיף ד

הרב אברהם הרציג
הלכות תענית אסתר, סימן תרפו סעיף ד | תשע"ב
Share this