הלכות תעניות, סימן תקס"ב סעיפים ו-ז

הרב שריאל רוזנברג
הלכות תעניות, סימן תקס"ב סעיפים ו-ז | תשע"ד
Share this