הלכות שמיטת כספים, שמיטת שבועה

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות שמיטת כספים, שמיטת שבועה
Share this