הלכות שמיטת כספים, סיכום הלכות פרוזבול

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות שמיטת כספים, סיכום הלכות פרוזבול
Share this