הלכות שמיטת כספים, סיכום הלכות פרוזבול

הרב יואל פרידמן
הלכות שמיטת כספים, סיכום הלכות פרוזבול
Share this