הלכות שביעית, "משפטי ארץ", פרק כ"ב - כיצד לאכול פירות שביעית ולהכין מהם מאכלים

הרב רם כהן
הלכות שביעית, "משפטי ארץ", פרק כ"ב - כיצד לאכול פירות שביעית ולהכין מהם מאכלים | תשע"ד
Share this