הלכות שמיטה ויובל, פרק ח'

הרב משה בויאר
הלכות שמיטה ויובל, פרק ח' | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this