הלכות שמיטה ויובל, פרק ה', השימוש המותר בפירות שביעית

הרב יוסף רפפורט
הלכות שמיטה ויובל, פרק ה', השימוש המותר בפירות שביעית | תשע"ד
Share this