הלכות שמיטה ויובל פרק ה' הלכה ו'- הפסד פירות שביעית

הרב יוסף רפפורט
הלכות שמיטה ויובל פרק ה' הלכה ו'- הפסד פירות שביעית | תשע"ד
Share this