הלכות שמיטה ויובל פרק ד' - ספיחין

הרב יוסף רפפורט
הלכות שמיטה ויובל פרק ד' - ספיחין | תשע"ד
Share this